Skip
Hand_Landscape_528x297mm_300dpi_RGB

Thông tin thị trường

Tra cứu thông tin của ngành

news at a click

Cập nhật thông tin mới nhất của thị trường sẽ giúp Quý doanh nghiệp lập kế hoạch và đưa ra chiến lược đẩy mạnh kinh doanh, nắm bắt cơ hội trước đối thủ cạnh tranh.

 

Take part in Vietnam International Trade Fair for Apparel, Textiles and Textile Technologies (VIATT)