Skip
Hand_Landscape_528x297mm_300dpi_RGB

Lên kế hoạch và chuẩn bị

Tại đây, Quý vị sẽ tìm thấy tất cả các thông tin quan trọng cần thiết cho việc chuẩn bị tham dự Hội chợ Thương mại Quốc tế về Trang phục, Dệt may và Công nghệ Dệt may Việt Nam (VIATT). Nếu Quý vị cần thêm bất cứ thông tin hoặc có bất kỳ yêu cầu nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Giờ mở cửa

Ngày 26 – 28/02 2025
Giờ mở cửa 09:00 - 17:00
Địa điểm Trung tâm Hội chợ Triển lãm Sài Gòn (SECC)
799 Nguyễn Văn Linh, Quận,  Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Một số thông tin khác liên quan đến việc tham quan Hội chợ

Đi lại và lưu trú

Đi lại và lưu trú

Tại đây, Quý vị có thể tìm thấy các thông tin quan trọng liên quan đến việc đi lại và lưu trú trong thời gian diễn ra Hội chợ VIATT.

Thị thực

Thị thực

Tại đây, Quý vị có thể tìm thấy những thông tin quan trọng liên quan đến việc di chuyển tới thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam và cấp thị thực.

Tham gia Hội chợ Thương mại Quốc tế về May mặc, Dệt may và Công nghệ Dệt may Việt Nam (VIATT)