Skip
Press page stage

Báo chí

Tại đây Quý vị có thể tìm thấy tất cả các tài liệu cung cấp thông tin cập nhật nhất về Hội chợ Thương mại Quốc tế về May mặc, Dệt may và Công nghệ Dệt may Việt Nam

Thông cáo báo chí về Hội chợ Thương mại Quốc tế về May mặc, Dệt may và Công nghệ Dệt may Việt Nam Tất cả thông cáo báo chí

Tất cả các thông tin quan trọng khi tới tham quan Hội chợ

Tất cả các thông tin quan trọng khi tới tham quan Hội chợ

Chỉ mở cửa cho các phóng viên/nhà báo và nhà trưng bày để phục vụ các hoạt động báo chí. Trung tâm báo chí mở cửa hàng ngày trong suốt thời gian diễn ra Hội chợ.

Không gian làm việc hiệu quả:

  • Dịch vụ Internet tại Trung tâm báo chí
  • Màn hình/Máy vi tính
  • Phòng phỏng vấn
  • Máy in

Các tài liệu cung cấp sẵn:

  • Thông cáo báo chí của Messe Frankfurt
  • Thông cáo báo chí của các nhà trưng bày

Thư giãn tại Trung tâm báo chí:

  • Đồ ăn nhẹ và đồ uống
  • Tủ treo quần áo

Đăng ký báo chí và liên hệ

image (1)

Các đơn vị truyền thông, báo chí muốn tham dự Hội chợ vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẵn sàng trợ giúp Quý vị với bất kỳ câu hỏi/yêu cầu nào liên quan đến các bài viết/đưa tin của Quý vị. Ngoài ra, Quý vị cũng có thể đăng ký trực tiếp tại Hội chợ bằng cách xuất trình danh thiếp tại Quầy đăng ký.

Người liên hệ

Ms. Loan Nguyen
Phone +84 24 39364792 ext 104
nbichloan@gmail.com