Skip
Hand_Landscape_528x297mm_300dpi_RGB

Các sự kiện và chủ đề

Một loạt các chương trình bên lề sẽ cung cấp những thông tin quan trọng cốt lõi về sự phát triển của ngành dệt may.

Tham gia Hội chợ Thương mại Quốc tế về May mặc, Dệt may và Công nghệ Dệt may Việt Nam (VIATT)