Skip
Hand_Landscape_528x297mm_300dpi_RGB

Thông tin dành cho nhà trưng bày

Tại đây, Quý vị có thể tìm thấy các thông tin quan trọng và hữu ích cho các nhà trưng bày tham dự Hội chợ Thương mại Quốc tế về May mặc, Dệt may và Công nghệ Dệt may Việt Nam (VIATT). 

Trưng bày tại Hội chợ

Ngày 26 – 28/02 2025
Giờ mở cửa 09:00 - 17:00
Địa điểm Trung tâm Hội chợ Triển lãm Sài Gòn (SECC)
799 Nguyễn Văn Linh, Quận,  Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tải về tài liệu

Một số thông tin khác liên quan đến việc tham dự Hội chợ

TMC00388

Khu vực Hội chợ

Tại đây, Quý vị có thể tìm thấy thông tin tổng quan đến các khu vực chức năng của Hội chợ như các tòa nhà, lối ra vào và các thông tin quan trọng khác.

Đi lại và lưu trú

Đi lại và lưu trú

Here you will find important information about your arrival and stay during the VIATT.

Thị thực

Thị thực

Tại đây, Quý vị có thể tìm thấy những thông tin quan trọng liên quan đến việc di chuyển tới thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam và cấp thị thực

exh-online-manual_taser

Hướng dẫn tham dự Hội chợ

Đăng nhập vào cổng thông tin dành cho các nhà trưng bày để xem các quy tắc, quy định, chi tiết kỹ thuật và các thông tin quan trọng khác để thiết kế, trang trí gian hàng, trưng bày sản phẩm và vận chuyển.